Kompentensförstärkning

Våra råd är i praktiken helt gratis
Med vår hjälp blir ni kunnigare inköpare och kunnigare som uniformsansvariga. Vi öppnar fönstret mot ”textilvärlden” och ger er de redskap ni behöver för att göra bästa möjliga arbete.

Det kan också vara tryggt att veta att vår arbetsinsats i slutänden inte kostar någonting, tvärtom har vi i alla våra samarbetsavtal bidragit till att kostnaderna för arbetskläderna har sjunkit – för det mesta ganska rejält.

Vi åstadkommer lägre kostnader genom att:

  • råda er till inköpsstrategier som tillåter leverantörerna att producera och distribuera kläderna på ett kostnadseffektivt sätt.
  • bidra till en effektiv konkurrensutsättning och framgångsrik förhandling med potentiella leverantörer (vi vet vad kläderna ska kosta).
  • säkerställa att ni får den kvalitet på kläderna som ni har behov av dvs längsta möjliga livslängd.
  • åstadkomma bättre samarbetsavtal med leverantörerna så att ni får den service ni har behov av, det spar på de interna resurserna.

Problemlösning

Även i de bästa samarbeten kan man vara oense då och då. Det kan röra sig om problem med samarbetsformerna (vilka krav kan man ställa på leverantörerna?), kvalitetsnivåerna (vilken kvalitet har vi kommit överens om?) eller prisnivåerna (vad ska det kosta att byta t.ex. kvalitet eller förändra den befintliga modellen). Vi på Uniformskonsulten kan stödja er i era överläggningar med leverantörerna. Vi har lång erfarenhet och vet vilka krav man kan ställa och vilka kostnader som är rimliga.