Evelyn Jemal


Jag har arbetat med uniformer och arbetskläder i stort sett under hela mitt yrkesverksamma liv. Under 16 år var jag produktions- och inköpschef hos en av de större uniforms- och arbetsklädsleverantörerna i Sverige.
På mitt ansvar låg leverantörssourcing, produktutveckling, produktion, kvalitetskontroll, logistik och miljöcertifiering. Dessutom ansvarade jag, som KeyAccount Manager, för många av företagets större kundkonton.

”Det roligaste med vårt arbete är att vi oftast blir en del av ett dedicerat team i våra kunders arbetsklädsprojekt. I det arbetet bidrar vi med våra verktyg och erfarenheter och kunden med sina. Tillsammans åstadkommer vi ett riktigt bra resultat”