Vilka vi är

 

Vi är oberoende och har en helhetssyn
Efter att ha arbetat på leverantörssidan med produktion och inköp av kläder i mer än 20 år insåg vi att det saknades någon som kunde hjälpa kunderna att hitta rätt bland leverantörer och klädutbud. Vi är alltså ingen klädleverantör och vi säljer inga varor utan ”bara” vårt know-how.

Våra kunder är större företag med personal som bär uniformer/arbetskläder. Vi har ett stort kontaktnät i textilbranschen och vi känner alla aktörer i vår del av denna bransch, men vi är helt oberoende och fristående från dessa företag.

Våra tidigare arbeten har tagit oss till de flesta delar av världen och det är oräkneliga textilfabriker, väverier och färgerier som vi har besökt. Vi kan textilbranschen inifrån och ut; vi vet hur branschen är uppbyggd och vad saker och ting kostar. Vi har ett stort kontaktnät för att kunna lösa de flesta problem och ta tillvara på alla möjligheter. Allt detta låter vi våra kunder ta del av.

Du bestämmer omfattningen
Vi kan det ni behöver kunna för att utveckla era arbetskläder och för att upphandla dem, men det är ni som bestämmer vilka tjänster ni har behov av. Vi kan offerera avgränsade uppdrag till fasta priser eller arbeta på löpande räkning. Situationen och era behov bestämmer upplägget.