SJ

SJ var en av våra första kunder
I juni 2008 bytte hela SJ uniform. Det var resultatet av ett intensivt arbete där vi på Uniformskonsulten hade en central roll. Vi bidrog bland annat med:

– Ett stort kontaktnät för att utveckla uniformen från skiss till färdiga mönster och tekniska specifikationer

– Val av lämpliga material

– Vår kunskap vid det interna förankringsarbetet

– Produktion av kravspecifikationer samt av andra delar med textil anknytning i upphandlingsunderlaget.

– Utvärdering av inkomna anbudssvar, främst med fokus på de textila delarna.

– Slutligt utvecklingsarbete tillsammans med vald leverantör för att uppnå önskat utseende, passform och utlovad kvalitetsnivå på uniformen.

 

SJ har också insett att uniformen får en mycket längre livslängd om den utvecklas fortlöpande. Därför bidrar vi med vår kunskap i det arbetet som bedrivs i företagets klädrådsgrupp. Gruppen består av användarrepresentanter och skyddsombud och vi träffas tre till fyra gånger per år.