Vinmonopolet A/S, Norge

Med vår hjälp blev upphandlingen enklare
När Vinmomopolet skulle upphandla sina arbetskläder så anlitade man oss på Uniformskonsulten för att stödja dem i det arbetet. Det innebar bland annat att vi :

– deltog i arbetet med att uppdatera/modernisera  arbetskläderna

–  författade de textila delarna av anbudsförfrågan, exempelvis kvalitetskrav på kläderna och krav på leverantörens kvalitetssäkring samt logistikrutiner

– utvärderade de olika anbuden i ovan avseende

– styrde framtagningen av kläderna, efter val av leverantör , och bevakade kvalitetsnivåerna på initial leverans.

”Gjennom samarbeidet med Uniformskonsulten i Sverige ble anbudet på Vinmonopolets arbeidsantrekk i 2015 en bedre og enklere prosess enn tidligere. Uniformskonsulten med sin kunnskap og erfaring med stoffer, sømmer, modeller samt kvalitetssikring på alle nivåer førte til at anbudsprossesen ble profesjonelt og trygt gjennomført i alle ledd.

Uniformskonsulten har vært en positiv bidragsyter til Vinmonopolet med sin kunnskap om design og kvalitet på arbeidsantrekk som benyttes daglig i Vinmonopolets 315 butikker.
Uniformskonsulten hjalp til med å velge den beste leverandøren for produksjon og levering av arbeidsantrekk til Vinmonopolet, Uniformskonsulten har også vært et profesjonelt mellomledd mellom Vinmonopolet og valgte leverandør. Resultatet av samarbeidet har blitt et funksjonelt og kvalitetsriktig arbeidsantrekk i Vinmonopolet. ”

Tordis H. Kirkevåg, Koordinator kjededrift Vinmonopolet A/S, Norge