Pressbyrån/7-Eleven

Reitan Servicehandel Sverige samordnade upphandlingen av sina arbetskläder och sparade mycket pengar.

Det norska bolaget Reitangruppen AS driver genom sina Skandinaviska dotterbolag verksamhet under varumärkena Pressbyrån, Press stop, 7-Eleven, Shell/7-Eleven och Narvesen.

Reitangruppens olika dotterbolag upphandlade tidigare sina arbetskläder var och en för sig. Det ledde till olika logistikupplägg, helt skilda prisnivåer och varierande servicegrad mellan de olika bolagen. Som ett led i arbetet att effektivisera hanteringen och göra den mer kostnadseffektiv fick Uniformskonsulten i uppdrag att genomföra en analys av befintliga avtal och inköp av arbetskläder. I analysen kartlade vi hur kläderna fungerade och uppfattades i verksamheten och vi utvärderade om produkterna höll rätt kvalitet och om priset var det rätta. Vi fick också i uppdrag att utvärdera eventuella vinster med att göra en upphandling gemensamt för all verksamhet i de Skandinaviska länderna.

Analysen visade att det fanns goda möjligheter att både förbättra kvalité, passform och funktion, samtidigt som en gemensam, konkurrensutsatt upphandling skulle leda till lägre inköpspriser. 
Uniformskonsulten har därefter, i samarbete med klädansvariga i respektive land, genomfört denna upphandling vilket resulterat i ett avtal med väl specificerade kvalitetskrav på både produkter och logistiklösningar, och detta till betydligt lägre priser än vad tidigare avtal medgav.

”Med lägre priser, högre kvalitet, bättre passform och en logistik som fungerar har vi givit våra köpmän bästa möjliga förutsättningar för att vårda vårt varumärke”

JennicaWeerén, Marknadskoordinator 7-Eleven Sverige.