TUI Nordic AB

Fritidsresegruppen tog saken i egna händer
Fritidsresegruppen är en nordisk koncern med ledande researrangörer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudarrangörer är Fritidsresor i Sverige, Star Tour i Norge och Danmark och Finnmatkat i Finland. Gruppen tillhandahåller även resor genom TEMA och Nazar. I bolaget ingår också charterflygbolaget TUIFly Nordic.

Sedan den 3 september 2007 ingår Fritidsresegruppen i världens största resekoncern, TUI Travel Plc, ett nätverk av europeiska reseföretag. TUI Travel Plc är världens största resekoncern med över 30 miljoner kunder om året och resor till hela världen från mer än 25 länder. Sammanlagt jobbar 50 000 personer inom TUI Travel Plc.

Fritidsresegruppen var tidigare anslutna till ett centralt upphandlat uniformsavtal som innebar att flertalet bolag inom TUI Ttravel Plc beställde sina uniformer från en och samma leverantör. Detta avtal var ur ekonomisk synvinkel en bra lösning men logistiskt och servicemässigt fungerade det inte lika bra. Fritidsresegruppen med TUI Fly Nordic kontaktade Uniformskonsulten för att utreda om det skulle vara möjligt att upphandla uniformen för den nordiska marknaden hos en nordisk aktör. En analys visade att detta skulle vara både ekonomiskt genomförbart och att det skulle medföra många fördelar. Uniformskonsulten fick därefter uppdraget att, i nära samarbete med de uniformsansvariga, genomföra en upphandling inklusive utvärdering, förhandling och slutligen avtalsskrivande med vald leverantör.

Uppdraget är nu avslutat. Uniformskonsulten bidrar dock fortlöpande med råd när det dyker upp nya frågeställningar.

”Nu har vi ett uniformsavtal som ger oss nöjda användare och som spar mycket tid för oss uniformsansvariga.”
Catarina Lögdahl, uniformsansvarig TUI Fly Nordic