Intern förankring

Arbetskläderna är ofta en het potatis
Undersökningar har visat att efter lönen, är det arbetskläderna som engagerar medarbetarna mest. Det betyder att det är många som har åsikter om företagets arbetskläder. Inte sällan handlar det om vad man tycker är snyggt eller fult.

Förankringsprocessen i företaget är avgörande om man ska lyckas i arbetet med arbetskläder. Både ledning och användare ska vara nöjda. Vi bidrar till att hålla diskussionerna på ett mer konkret plan och vi är bra på att lyssna på alla intressenter och omsätta deras synpunkter i genomförbara lösningar. Vi kan också förklara valet av olika lösningar på ett faktabaserat sätt så att känslomässiga argument inte får så stor genomslagskraft.