Produktutveckling

Vår uniform börjar kännas lite omodern – vad kan vi göra åt det?

Det är inte alltid ekonomiskt försvarbart att helt byta uniform, och ibland är det inte ens önskvärt. Men när modellerna har några år på nacken så brukar det kännas angeläget att ta ett ordentligt tag och utveckla och anpassa dem – både efter modet och efter användarnas förändrade behov. Ofta kan det vara lämpligt att göra det här arbetet i samband med att man konkurrensutsätter sitt klädavtal i en upphandling. Kan man upphandla en ”nyutvecklad uniform” så behöver man inte betala de prishöjningar som ett utvecklingsarbete tillsammans med avtalad leverantör alltid leder till.

Den här utvecklingsprocessen brukar medföra ett internt arbete där man ska fånga upp behoven och sedan ha förmågan att omsätta dem i praktiken. Den här processen har vi stor erfarenhet av. Vi vet hur man går tillväga för att få människor med sig och vi har det nätverk som krävs för att genomföra nödvändiga förändringar på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.