Analyser

Betalar ni rätt pris för era arbetskläder?
Hur vet ni att ni köper bästa möjliga arbetskläder till lägsta möjliga kostnad? Anlita oss för en oberoende kostnadsanalys så får ni svar. Vi har tillbringat hela våra yrkesliv i klädbranschen, som inköpare,produktionschefer och kundansvariga. Vi kan bryta ner vartenda plagg i kronor och ören, och har kunskap om vad kläder kostar att producera i olika delar av världen. Sedan vi startade Uniformskonsulten har vi dessutom deltagit i en mängd upphandlingar som representanter för våra uppdragsgivare, så vi vet vad man ska få för pengarna om man lägger upp sina anbud på rätt sätt och ställer de rätta kraven.

Har ni rätt kostnad på er logistikhantering?
Använder ni de externa och interna resurserna på rätt sätt? Det ger vår analys svar på. Vi pekar på oekonomiska arbetssätt och kommer med förslag på bättre upplägg och metoder.