Design

Grundregler för god arbetsklädsdesign:

 • Kläderna ska synas och spegla företagets profil och ”själ”.
 • Kläderna ska vara lättburna och tidlösa men ändå kännas moderna.
 • Kollektionen ska utformas med kostnadsmedvetenhet
 • Bärararen ska känna sig välklädd och inte utklädd.
 • Kläderna ska passa stor, liten, lång och kort, ung och gammal.
 • Plaggen ska uppfylla funktionskraven för de olika yrkesgrupperna och arbetsmiljöerna.
 • Kläderna ska vara lättskötta och hållbara.

Hur gör man när det är dags att ta fram en ny uniform eller nya arbetskläder?

Den första tanken som brukar dyka upp när man ska ta fram en ny klädkollektion är att låta den befintliga leverantören ta hand om nyutvecklingen. Och det är klart att man kan göra så, och vi har mycket att tillföra också i en sådan process. Men det finns mycket att vinna på att först utveckla de nya arbetskläderna och sedan upphandla dem i konkurrens. Med rätt process så får man arbetskläder som uppfyller både ledningens och användarnas behov samtidigt som man försäkrar sig om lägsta möjliga kostnad.

Så här brukar vi rekommendera att man gör när man ska ta fram en ny arbetsklädskollektion:

 1. Först gör man en behovsanalys som lyfter fram både användarnas och ledningens önskemål och behov.
 2. Genom lämplig urvalsprocess vaskar man fram en lämplig designer/formgivare.
 3. Valet av material är en av de avgörande faktorerna för hur bra det blir. Det gäller att väljamaterial som är producerade för att klara just era olika påfrestningar.
 4. Det slutliga resultatet beror på hur väl designern lyckas uppfylla de sju grundreglerna ovan – här behöver designern mycket stöd och vi brukar rekommendera en designprocess där uppdragsgivaren deltar aktivt i processen.