Offentlig upphandling

Som man ropar får man svar
Om man ställer rätt krav så får man högre kvalitet på svaren. Det är en beprövad sanning som gäller också i textilbranschen.

Ställer du för få textila krav i förfrågningsunderlaget så riskerar du att kvalitén på kläderna blir för låg. För detaljerade specifikationer, där du i detalj beskriver en viss produkts tekniska egenskaper, utestänger å andra sidan många leverantörer, och risken är stor att du bara erbjuds gårdagens produkter. Formulerar man sin anbudsförfrågan på rätt sätt så kan man köpa bättre och modernare produkter, till ett fördelaktigare pris.

Utgå från funktion
Börja med att ta reda på vad du bör ställa för funktionskrav på era arbetskläder. Vilken färghållfasthet, slitstyrka, rivstyrka måste plaggen till exempel ha för att klara påfrestningarna? Vilken krymp och noppningsbenägenhet kan man acceptera? Bör något av plaggen vara vattentätt med andasfunktion eller kan en vattenavvisande finish räcka?

Dessa fakta översätter du sedan till en kravspecifikation som utgår ifrån de internationella testmetoder som finns. Då får du anbudssvar som svarar upp emot era funktionskrav och du kan jämföra de olika anbudssvaren också i kvalitetshänseende.

Vad kan Uniformskonsulten göra för er?
Vi på Uniformskonsulten har ett långt förflutet i textilbranschen. Vi har arbetat med produktion och inköp av kläder under hela våra yrkesliv och kan arbetskläder och textilbranschen inifrån och ut.

Vid upphandling –
Vi kan stödja dig i arbetet med att utforma förfrågningsunderlaget så att du tar hänsyn till alla branschspecifika begränsningar och utnyttjar alla möjligheter. Vi kan också hjälpa dig att formulera den textila kravspecifikationen så att era behov genomsyrar de krav ni ställer i förfrågningsunderlaget. Då får ni svar från de lämpligaste leverantörerna, och öppnar samtidigt upp för kreativa förslag och nyutvecklingar.

Vid nyutveckling –
Ska du utveckla ett helt nytt koncept eller anpassa ett befintligt klädprogram? Vi har ett nätverk av designer, mönsterkonstruktörer och provsömnadsateljéer/fabriker och vi håller oss ständigt informerade om nyheter på materialsidan (t.ex. ekologiska material där det händer mycket för närvarande). Vi kan alltså lotsa dig genom hela utvecklingsprocessen på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Vid problem –
Även i de bästa samarbeten kan man vara oense då och då. Det kan röra sig om problem med samarbetsformerna (vilka krav kan man ställa på leverantörerna?), kvalitetsnivåerna (vilken kvalitet har vi kommit överens om?) eller prisnivåerna (vad ska det kosta att byta t.ex. kvalitet eller förändra den befintliga modellen). Vi på Uniformskonsulten kan stödja er i era överläggningar med leverantörerna. Vi har lång erfarenhet och vet vilka krav man kan ställa och vilka kostnader som är rimliga.

Ring oss gärna så berättar vi mer om vilka vi är och hur vi arbetar med våra uppdragsgivare i den offentliga sektorn.