Stöd vid upphandling/ val av leverantör

Att jämföra äpplen med äpplen
Alla våra uppdragsgivare vill köpa kläder av högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Men vad betyder högsta möjliga kvalitet? Hur kan man konkretisera sina behov och krav så att de olika leverantörernas erbjudande går att jämföra? Och hur kan man försäkra sig om att det som offereras verkligen kommer att levereras i slutänden? Det är här Uniformskonsulten kommer in! Vi vet hur man ställer konkreta krav, hur man ställer de rätta frågorna och hur man utvärderar svaren. Vi vet också hur man formulerar sig så att det slutliga avtalet blir ett effektivt redskap i det löpande arbetet under avtalstiden.

Tala med bönder på bönders vis och med lärda på latin.”
De flesta branscher har ett ”eget språk” med ord och uttryck för de speciella förutsättningar som råder i den branschen. När man lärt sig det språket så kan man kommunicera tydligt. Då kan man i allmänhet också tillräckligt mycket för att kunna ställa de rätta frågorna och fatta väl avvägda beslut. Det finns inte många stora företag som idag skulle handla upp ett nytt ekonomisystem eller datasystem för miljontals kronor utan att ta hjälp av specialister. Detsamma gäller naturligtvis när man ska köpa arbetskläder eller uniformer.